De Creatiespiraal

-De Creatiespiraal- natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid
Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht, zo is er volgens Marinus Knoope een natuurlijke weg waarlangs mensen tot realisatie komen van wat er in de kern reeds aanwezig is.
ISBN 978 90 8046771 2